Sueng Sa - Sãong Sáo - Hạt É - Gia Thịnh Phát - 풀 젤리/Gracilaria 분말
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
 • 무료 배달
  $99 이상부터
 • 99% 고객
  피드백
 • 지불
  보안 시스템
 • 최고만
  브랜드

Sueng Sa - Sãong Sáo - Hạt É - Gia Thịnh Phát - 풀 젤리/Gracilaria 분말

사용 가능: 재고
위시리스트
$2.60
Image

Sôong SÁO TỐT RA SAO

Sueong sáo không chỉ là thứ giải khát thông thông thòng mà còn là một tân duoc. Theo Don y, lá shong sáo có vị ngọt, tính mát, có tác dụng giải nhiet, giúp các quá trình chuyển hóa trong cthorn thể diễn ra dễ dàng… 당신은 당신의 삶에 대해 걱정할 것입니다. nhiet trong những ngày hè oi bức, nóng nực. 안녕하세요, ở nhiều nuac châu Á nguaời ta cho rằng, bột thân lá cây suan sáo có tác dụng lợi tiểu.

Sôong SÁO TỐT RA SAO

Sueong sáo không chỉ là thứ giải khát thông thông thòng mà còn là một tân duoc. Theo Don y, lá shong sáo có vị ngọt, tính mát, có tác dụng giải nhiet, giúp các quá trình chuyển hóa trong cthorn thể diễn ra dễ dàng… 당신은 당신의 삶에 대해 걱정할 것입니다. nhiet trong những ngày hè oi bức, nóng nực. 안녕하세요, ở nhiều nuac châu Á nguaời ta cho rằng, bột thân lá cây suan sáo có tác dụng lợi tiểu.

배송 정보

- 영업일 월요일~금요일 ( 공휴일 제외 ) 에만 주문을 처리합니다. 대부분의 주문은 접수 후 24시간 이내에 처리됩니다. 주문이 배송되면 추적 정보가 포함된 배송 확인 이메일을 받게 됩니다.

- 주문하신 상품의 일부가 품절된 경우 , 다른 상품으로 변경 또는 교환을 위해 연락드리겠습니다. 주문한 품절 품목에 대해서는 비용이 청구되지 않으며 이메일 알림으로 알려드립니다.

- 주문하신 상품은 오클랜드 사무실에서 직접 배송됩니다.

- 배송비는 귀하의 위치와 주문 총 중량에 따라 계산되며, 이는 뉴질랜드 서비스 제공업체의 표준 요금입니다.

- 주문이 매우 긴급한 경우 픽업을 준비할 수 있지만 이 경우 팀과 신중하게 소통하시기 바랍니다.

- 주문에 문제가 있을 경우 온라인 채팅이나 이메일로 문의해 주세요. 신속하게 도와드리겠습니다.

반품/환불

- 품목의 재고가 없는 경우 FOODY NZ는 배송 직전에 환불해 드립니다.

- 배송 중 상품이 설명과 다르거나 훼손된 경우, 증거 확인 후 환불/교환이 가능합니다.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)