Bong Thực Vật Tuanng An
Không chứa axit béo, chay mặn đều dùng đuợc.
Tinh luyên từ dầu thực vật cao cấp

빨간 배
베트남 프리미엄 생선 소스
흑멸치와 소금만을 사용하는 전통 발효과정

호앙 투안 음식

섹션으로 이동
$2.30 $21.00
$2.30 $21.00
$2.30 $21.00
$2.30 $21.00
$2.30 $21.00

즉석 당면 - Bún, Phở Miến

섹션으로 이동
$5.20
$5.20
$5.20
$5.20
$3.60
매진

바까이트레 국수

더보기

음료수

더 많은 제품
$1.90
$1.40
$1.90
매진
$5.90
$1.90
매진
매진
$1.90
매진

디에이치푸드

섹션으로 이동

생선 소스 및 간장

섹션으로 이동
  • Dòng sản phẩm nước mắm cao cấp.
  • Được sản xuất theo cách truyền thống với Cá Cơm Than và muối biển tại Phú Quốc, Việt Nam.
  • Không thêm bất kỳ nước muối, đường, bột ngọt hay chất điều vị nào khác.
  • Red Boat với độ đạm tự nhiên -40N.
  • First-press Red Boat 40°N is barrel-aged using a centuries-old fermentation tradition.
매진
  • Dòng sản phẩm nước mắm cao cấp.
  • Được sản xuất theo cách truyền thống với Cá Cơm Than và muối biển tại Phú Quốc, Việt Nam.
  • Không thêm bất kỳ nước muối, đường, bột ngọt hay chất điều vị nào khác.
  • Red Boat với độ đạm tự nhiên -40N.
  • First-press Red Boat 40°N is barrel-aged using a centuries-old fermentation tradition.
매진

새로운 도착

더 많은 제품
$3.50
$5.90

금주의 세일

더 많은 제품
$2.30 $21.00
$2.30 $21.00
$2.30 $21.00
$2.30 $21.00
$31.50 $35.00
$32.40 $36.00
$2.30 $21.00