Bảo Long viên gia vị phở bò - 75g(소고기맛 바오롱 시즈닝 파우더)
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
 • 무료 배달
  $99 이상부터
 • 99% 고객
  피드백
 • 지불
  보안 시스템
 • 최고만
  브랜드

Bảo Long viên gia vị phở bò - 75g(소고기맛 바오롱 시즈닝 파우더)

사용 가능: 재고
위시리스트
$0.90
Image
Thành phần: đại hồi, tiểu hồi. 딘 흐엉. quế, thảo quả........đuợc nấu và cô đặc thành dạng viên súp. 1개, 4개, 2L, 4개.
Cách dùng: sau khi nùớc hầm xuan sôi thì cho viên súp vào là đuợc.
-Sản phẩm tiđen dụng, tích hợp các gia vị đầy đủ cho nuarc dùng
-Với viên gia vị này, nuec dùng sẽ đậm đà, ngọt tự nhiên, cho bạn món ăn thongon hấp dẫn đến miếng cuối cùng mà không mất nhiề u thời gian nêm nếm.
-Cho món ăn bật vị ngon vuợt trội đặc trung cùng sự lan tỏa, hòa quyỏn, hòng vị của món ăn thêm đậm đà và hấp dẫn hòn.
Thành phần: đại hồi, tiểu hồi. 딘 흐엉. quế, thảo quả........đuợc nấu và cô đặc thành dạng viên súp. 1개, 4개, 2L, 4개. Cách dùng: sau khi nùớc hầm xuan sôi thì cho viên súp vào là đuợc. -Sản phẩm tiđen dụng, tích hợp các gia vị đầy đủ cho nuarc dùng -Với viên gia vị này, nuec dùng sẽ đậm đà, ngọt tự nhiên, cho bạn món ăn thongon hấp dẫn đến miếng cuối cùng mà không mất nhiề u thời gian nêm nếm. -Cho món ăn bật vị ngon vuợt trội đặc trung cùng sự lan tỏa, hòa quyỏn, hòng vị của món ăn thêm đậm đà và hấp dẫn hòn.

배송 정보

- 영업일 월요일~금요일 ( 공휴일 제외 ) 에만 주문을 처리합니다. 대부분의 주문은 접수 후 24시간 이내에 처리됩니다. 주문이 배송되면 추적 정보가 포함된 배송 확인 이메일을 받게 됩니다.

- 주문하신 상품의 일부가 품절된 경우 , 다른 상품으로 변경 또는 교환을 위해 연락드리겠습니다. 주문한 품절 품목에 대해서는 비용이 청구되지 않으며 이메일 알림으로 알려드립니다.

- 주문하신 상품은 오클랜드 사무실에서 직접 배송됩니다.

- 배송비는 귀하의 위치와 주문 총 중량에 따라 계산되며, 이는 뉴질랜드 서비스 제공업체의 표준 요금입니다.

- 주문이 매우 긴급한 경우 픽업을 준비할 수 있지만 이 경우 팀과 신중하게 소통하시기 바랍니다.

- 주문에 문제가 있을 경우 온라인 채팅이나 이메일로 문의해 주세요. 신속하게 도와드리겠습니다.

반품/환불

- 품목의 재고가 없는 경우 FOODY NZ는 배송 직전에 환불해 드립니다.

- 배송 중 상품이 설명과 다르거나 훼손된 경우, 증거 확인 후 환불/교환이 가능합니다.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)