Bánh Da Nem - Làng Chều - 스프링롤 라이스 페이퍼
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
 • 무료 배달
  $99 이상부터
 • 99% 고객
  피드백
 • 지불
  보안 시스템
 • 최고만
  브랜드

Bánh Da Nem - Làng Chều - 스프링롤 라이스 페이퍼

사용 가능: 재고
위시리스트
$1.30
Image

Bánh cuốn chả phủ lý - món ngon Hà Nam

Cũng giống cá kho làng Vũ Dai , Bánh đa nem làng Chều cũng là một món đặc sản nổi tiếng tỉnh Hà Nam. Day là sản phẩm đặc sản của nguời dân làng Chều, xã Nguyên Lý, huyеn Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bánh đa nem Làng Chều không những nổi tiếng về chất lùợng thòm ngon, mà còn nổi tiếng vì lịch sử hình thành lâu đời với hthornn 700 năm tu 나는 당신의 삶에 대해 잘 알고 있습니다.

Theo gia phả của làng, vào năm 1349 (đời Trần Dụ Tông), trong làng có gia đình cụ Trần Văn Hám làm nghề xay xát gạo. Lúc bấy giờ dân làng khó khăn, gạo làm ra tiêu thụ chậm nên cụ đã nghĩ ra một cách là n gâm gạo rồi giã nghiền thành bột nuac và hấp trên nồi nòớc sôi rồi đua ra ngoài phòi khô. Cụ truyền dạy viđec này cho dân làng. дến nay theo truyền thống của làng cứ vào ngày 10/2 âm lịch hàng năm, dân trong làng đều tổ chức lễ dâng hhong tùởng nhớ tới ông tổ Nghề tại đình làng.

Bánh đa Phúc - Dac sản Lý Nhân,Hà Nam

banh da nem lang cheu

Bánh đa nem làng Chều đuợc làm từ gạo tẻ, lựa chọn một cách kỹ lùỡng để chất lùợng bánh đuaợc đảm bảo. Trải qua nhiều công đoạn, từ ngâm gạo, cho vào cối xay, làm chín qua nồi áp suất, đem phoi trên những chiếc phên tre và đoạn cuối cùng là ho àn thiđen sản phẩm. Những chiếc bánh đa nem làng Chều có màu bánh trắng, mềm và có độ dẻo cao, thòm mùi gạo.

phoi banh da nem lang cheu

Truac kia, sản phẩm bánh đa nem Làng Chều sản xuất ra chủ yếu là để phục cho nhu cầu tiêu thụ của ngua ời dân địa phong, nhng ngày nay nó đã là một sản phẩm nổi tiếng khắp các vùng và có mặt trên mọi miền đất nùớc, thậm chí đuợc xuất khẩu ra nùớc ngoài nhù: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Bánh đa nem làng Chều thongon

Nhận thức đuợc tầm quan trọng của viec xây dựng và bảo vđ thòng hiêu của một sản phẩm làng nghề truyền thống trong bối cảnh n ền kinh tế hội nhập, Sở Khoa học Công ngheh Hà Nam đã đề xuất thực hiên dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiđu tập thể “ Bánh đa nem làng Chều ”. Mục đích của dự án này là gop phần đua một sản phẩm làng nghề với hónn 700 năm tuổi này khẳng định đuac uy tín, thòng hiđu , nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trùờng.

Hien tại hồ song bảo hộ nhãn hiđu “Bánh đa nem làng Chều” đang đua c Sở Khoa học Công ngheh Hà Nam nộp vào Cục Sở hữu trí tuе xem xét cấp văn b ằng bảo hộ độc quyền.

Bao Bì gồm 15 lá/tep.

Bánh cuốn chả phủ lý - món ngon Hà Nam

Cũng giống cá kho làng Vũ Dai , Bánh đa nem làng Chều cũng là một món đặc sản nổi tiếng tỉnh Hà Nam. Day là sản phẩm đặc sản của nguời dân làng Chều, xã Nguyên Lý, huyеn Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bánh đa nem Làng Chều không những nổi tiếng về chất lùợng thòm ngon, mà còn nổi tiếng vì lịch sử hình thành lâu đời với hthornn 700 năm tu 나는 당신의 삶에 대해 잘 알고 있습니다.

Theo gia phả của làng, vào năm 1349 (đời Trần Dụ Tông), trong làng có gia đình cụ Trần Văn Hám làm nghề xay xát gạo. Lúc bấy giờ dân làng khó khăn, gạo làm ra tiêu thụ chậm nên cụ đã nghĩ ra một cách là n gâm gạo rồi giã nghiền thành bột nuac và hấp trên nồi nòớc sôi rồi đua ra ngoài phòi khô. Cụ truyền dạy viđec này cho dân làng. дến nay theo truyền thống của làng cứ vào ngày 10/2 âm lịch hàng năm, dân trong làng đều tổ chức lễ dâng hhong tùởng nhớ tới ông tổ Nghề tại đình làng.

Bánh đa Phúc - Dac sản Lý Nhân,Hà Nam

banh da nem lang cheu

Bánh đa nem làng Chều đuợc làm từ gạo tẻ, lựa chọn một cách kỹ lùỡng để chất lùợng bánh đuaợc đảm bảo. Trải qua nhiều công đoạn, từ ngâm gạo, cho vào cối xay, làm chín qua nồi áp suất, đem phoi trên những chiếc phên tre và đoạn cuối cùng là ho àn thiđen sản phẩm. Những chiếc bánh đa nem làng Chều có màu bánh trắng, mềm và có độ dẻo cao, thòm mùi gạo.

phoi banh da nem lang cheu

Truac kia, sản phẩm bánh đa nem Làng Chều sản xuất ra chủ yếu là để phục cho nhu cầu tiêu thụ của ngua ời dân địa phong, nhng ngày nay nó đã là một sản phẩm nổi tiếng khắp các vùng và có mặt trên mọi miền đất nùớc, thậm chí đuợc xuất khẩu ra nùớc ngoài nhù: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Bánh đa nem làng Chều thongon

Nhận thức đuợc tầm quan trọng của viec xây dựng và bảo vđ thòng hiêu của một sản phẩm làng nghề truyền thống trong bối cảnh n ền kinh tế hội nhập, Sở Khoa học Công ngheh Hà Nam đã đề xuất thực hiên dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiđu tập thể “ Bánh đa nem làng Chều ”. Mục đích của dự án này là gop phần đua một sản phẩm làng nghề với hónn 700 năm tuổi này khẳng định đuac uy tín, thòng hiđu , nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trùờng.

Hien tại hồ song bảo hộ nhãn hiđu “Bánh đa nem làng Chều” đang đua c Sở Khoa học Công ngheh Hà Nam nộp vào Cục Sở hữu trí tuе xem xét cấp văn b ằng bảo hộ độc quyền.

Bao Bì gồm 15 lá/tep.

배송 정보

- 영업일 월요일~금요일 ( 공휴일 제외 ) 에만 주문을 처리합니다. 대부분의 주문은 접수 후 24시간 이내에 처리됩니다. 주문이 배송되면 추적 정보가 포함된 배송 확인 이메일을 받게 됩니다.

- 주문하신 상품의 일부가 품절된 경우 , 다른 상품으로 변경 또는 교환을 위해 연락드리겠습니다. 주문한 품절 품목에 대해서는 비용이 청구되지 않으며 이메일 알림으로 알려드립니다.

- 주문하신 상품은 오클랜드 사무실에서 직접 배송됩니다.

- 배송비는 귀하의 위치와 주문 총 중량에 따라 계산되며, 이는 뉴질랜드 서비스 제공업체의 표준 요금입니다.

- 주문이 매우 긴급한 경우 픽업을 준비할 수 있지만 이 경우 팀과 신중하게 소통하시기 바랍니다.

- 주문에 문제가 있을 경우 온라인 채팅이나 이메일로 문의해 주세요. 신속하게 도와드리겠습니다.

반품/환불

- 품목의 재고가 없는 경우 FOODY NZ는 배송 직전에 환불해 드립니다.

- 배송 중 상품이 설명과 다르거나 훼손된 경우, 증거 확인 후 환불/교환이 가능합니다.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)