Cháo tòi cá hồi rong biển - 260g (연어와 해초 신선한 죽)
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
 • 무료 배달
  $99 이상부터
 • 99% 고객
  피드백
 • 지불
  보안 시스템
 • 최고만
  브랜드

Cháo tòi cá hồi rong biển - 260g (연어와 해초 신선한 죽)

사용 가능: 재고
위시리스트
$3.40
크기
Image

CHÁO ThongonI CÁ HỒI RONG BIỂN

Cá hồi là loại thực phẩm ngon and đuợc đánh giá đặc biet tốt cho sức khỏe.

Rong biển cũng là một nguồn dinh dỡng dồi dào. Bé sẽ đuợc nâng cao hđ miễn dịch, chống chọi lại vi khuẩn bên ngoài.

기본적으로:

Nùớc xuang hầm, gạo tấm(10%), thịt cá hồi(7%), cà rốt(2%), rong biển(1%), thực phẩm bổ sung dầu ăn dinh dung cho trẻ em nhãn hi 키디, tỏi, hành lá, muối Tinh, đuờng Tinh luyên, 탄산칼슘, 비타민 B1(염화티아민), 비타민 B6(피리독신 염산염)

CHÁO ThongonI CÁ HỒI RONG BIỂN

Cá hồi là loại thực phẩm ngon and đuợc đánh giá đặc biet tốt cho sức khỏe.

Rong biển cũng là một nguồn dinh dỡng dồi dào. Bé sẽ đuợc nâng cao hđ miễn dịch, chống chọi lại vi khuẩn bên ngoài.

기본적으로:

Nùớc xuang hầm, gạo tấm(10%), thịt cá hồi(7%), cà rốt(2%), rong biển(1%), thực phẩm bổ sung dầu ăn dinh dung cho trẻ em nhãn hi 키디, tỏi, hành lá, muối Tinh, đuờng Tinh luyên, 탄산칼슘, 비타민 B1(염화티아민), 비타민 B6(피리독신 염산염)

배송 정보

- 영업일 월요일~금요일 ( 공휴일 제외 ) 에만 주문을 처리합니다. 대부분의 주문은 접수 후 24시간 이내에 처리됩니다. 주문이 배송되면 추적 정보가 포함된 배송 확인 이메일을 받게 됩니다.

- 주문하신 상품의 일부가 품절된 경우 , 다른 상품으로 변경 또는 교환을 위해 연락드리겠습니다. 주문한 품절 품목에 대해서는 비용이 청구되지 않으며 이메일 알림으로 알려드립니다.

- 주문하신 상품은 오클랜드 사무실에서 직접 배송됩니다.

- 배송비는 귀하의 위치와 주문 총 중량에 따라 계산되며, 이는 뉴질랜드 서비스 제공업체의 표준 요금입니다.

- 주문이 매우 긴급한 경우 픽업을 준비할 수 있지만 이 경우 팀과 신중하게 소통하시기 바랍니다.

- 주문에 문제가 있을 경우 온라인 채팅이나 이메일로 문의해 주세요. 신속하게 도와드리겠습니다.

반품/환불

- 품목의 재고가 없는 경우 FOODY NZ는 배송 직전에 환불해 드립니다.

- 배송 중 상품이 설명과 다르거나 훼손된 경우, 증거 확인 후 환불/교환이 가능합니다.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)