Gia Vị Nấu Phở Bò Hà Nội 24g - 쇠고기 포 향신료
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
 • 무료 배달
  $99 이상부터
 • 99% 고객
  피드백
 • 지불
  보안 시스템
 • 최고만
  브랜드

Gia Vị Nấu Phở Bò Hà Nội 24g - 쇠고기 포 향신료

사용 가능: 재고
위시리스트
$1.60
Image

Phở Bò Hà Nội là đặc sản mang đậm net truyền thống thủ đô và cả thong hiđu ẩm thực vang danh đất Viet. Nếu ai đã lỡ “thòng nhớ” cái vị mộc mạc màtinh tuý của phở xua, với nuac dùng ngọt thanh đùợc ninh từ xong, mùi thòm hoà quyọc ủa các gia vị đặc trung: quế, hồi, gừng, thảo quả,. …

Với NATURAL Gia Vị Nấu Phở Bò Hà Nội thành phần hoàn toàn tự nhiên, ”chuẩn” theo công thức nấu phở Hà thành, vừa tiên lợi, vừa an toàn sứ c 코에.

기본적으로: Quế cây, hoa hồi, thảo quả, gừng, hành, hồ tiêu.

내용:

 • Một gói dùng cho 2 lít nuac.

 • 1kg의 무게가 2L에 달하면 2시간 정도 걸립니다. Tắt bếp để nguội trong 1h.

 • Cho tất cả gia vào túi lọc và bỏ vào nồi nùớc hầm tiếp thục thêm 2 lít nuac để đủ lại 2 lít nòớc, nấu trong 1h.

 • Nêm nếm theo khẩu vị.

당신은:

 • Phở chín (nạm): cho thêm 300g thịt bò vào nồi nùớc hầm, cùng lúc với gói gia vị.

 • Phở tái: cho bánh phở vào tô, xếp thịt lên, chan nuac phở đã hoàn thành nhù trên.

설명: 24g

------------------------------------- ----------------------------

하노이 쇠고기 포는 수도의 전통을 대담하게 표현한 유명한 베트남 특산품입니다. 뼈를 끓인 달콤함과 계피, 아니스, 생강, 카다몬 등 독특한 향신료의 매력적인 블렌딩 향이 어우러진 옛날 포의 조리법에서 비롯된 투박한 맛... 이제 엄마는 물론 어린 친구들도 집에서 쉽게 즐길 수 있습니다. 몇 가지 간단한 단계만 거치면 됩니다. Dh Foods의 천연 하노이 쇠고기 포(Natural Ha Noi Beef Pho)에는 베트남 수도의 진정한 전통 포에 꼭 들어야 하는 100% 천연 재료가 포함되어 있습니다. 건강에 편리함과 안전함을 더해주는 향신료세트입니다.

사용 팁:

 • 1팩은 물 2리터 기준입니다
 • 2시간 이내에 2리터의 물에 사골 1kg을 끓입니다. 불을 끄고 1시간 동안 식혀주세요.
 • 모든 향신료를 필터 백에 넣으십시오. 냄비에 양념필터백을 넣고 냄비에 물을 2리터가 되도록 넣고 1시간 동안 끓입니다. 맛을 내기 위해 계절을 정하십시오.

노트:

 • 잘 익은 쇠고기 쌀국수: 찌개 냄비에 양념 필터백과 동시에 쇠고기 300g을 더 넣어주세요.
 • 희귀 쇠고기 포 : 그릇에 국수와 고기를 넣습니다. 익힌 포 수프를 추가합니다.

무게: 24g

Phở Bò Hà Nội là đặc sản mang đậm net truyền thống thủ đô và cả thong hiđu ẩm thực vang danh đất Viet. Nếu ai đã lỡ “thòng nhớ” cái vị mộc mạc màtinh tuý của phở xua, với nuac dùng ngọt thanh đùợc ninh từ xong, mùi thòm hoà quyọc ủa các gia vị đặc trung: quế, hồi, gừng, thảo quả,. …

Với NATURAL Gia Vị Nấu Phở Bò Hà Nội thành phần hoàn toàn tự nhiên, ”chuẩn” theo công thức nấu phở Hà thành, vừa tiên lợi, vừa an toàn sứ c 코에.

기본적으로: Quế cây, hoa hồi, thảo quả, gừng, hành, hồ tiêu.

내용:

 • Một gói dùng cho 2 lít nuac.

 • 1kg의 무게가 2L에 달하면 2시간 정도 걸립니다. Tắt bếp để nguội trong 1h.

 • Cho tất cả gia vào túi lọc và bỏ vào nồi nùớc hầm tiếp thục thêm 2 lít nuac để đủ lại 2 lít nòớc, nấu trong 1h.

 • Nêm nếm theo khẩu vị.

당신은:

 • Phở chín (nạm): cho thêm 300g thịt bò vào nồi nùớc hầm, cùng lúc với gói gia vị.

 • Phở tái: cho bánh phở vào tô, xếp thịt lên, chan nuac phở đã hoàn thành nhù trên.

설명: 24g

------------------------------------- ----------------------------

하노이 쇠고기 포는 수도의 전통을 대담하게 표현한 유명한 베트남 특산품입니다. 뼈를 끓인 달콤함과 계피, 아니스, 생강, 카다몬 등 독특한 향신료의 매력적인 블렌딩 향이 어우러진 옛날 포의 조리법에서 비롯된 투박한 맛... 이제 엄마는 물론 어린 친구들도 집에서 쉽게 즐길 수 있습니다. 몇 가지 간단한 단계만 거치면 됩니다. Dh Foods의 천연 하노이 쇠고기 포(Natural Ha Noi Beef Pho)에는 베트남 수도의 진정한 전통 포에 꼭 들어야 하는 100% 천연 재료가 포함되어 있습니다. 건강에 편리함과 안전함을 더해주는 향신료세트입니다.

사용 팁:

 • 1팩은 물 2리터 기준입니다
 • 2시간 이내에 2리터의 물에 사골 1kg을 끓입니다. 불을 끄고 1시간 동안 식혀주세요.
 • 모든 향신료를 필터 백에 넣으십시오. 냄비에 양념필터백을 넣고 냄비에 물을 2리터가 되도록 넣고 1시간 동안 끓입니다. 맛을 내기 위해 계절을 정하십시오.

노트:

 • 잘 익은 쇠고기 쌀국수: 찌개 냄비에 양념 필터백과 동시에 쇠고기 300g을 더 넣어주세요.
 • 희귀 쇠고기 포 : 그릇에 국수와 고기를 넣습니다. 익힌 포 수프를 추가합니다.

무게: 24g

배송 정보

- 영업일 월요일~금요일 ( 공휴일 제외 ) 에만 주문을 처리합니다. 대부분의 주문은 접수 후 24시간 이내에 처리됩니다. 주문이 배송되면 추적 정보가 포함된 배송 확인 이메일을 받게 됩니다.

- 주문하신 상품의 일부가 품절된 경우 , 다른 상품으로 변경 또는 교환을 위해 연락드리겠습니다. 주문한 품절 품목에 대해서는 비용이 청구되지 않으며 이메일 알림으로 알려드립니다.

- 주문하신 상품은 오클랜드 사무실에서 직접 배송됩니다.

- 배송비는 귀하의 위치와 주문 총 중량에 따라 계산되며, 이는 뉴질랜드 서비스 제공업체의 표준 요금입니다.

- 주문이 매우 긴급한 경우 픽업을 준비할 수 있지만 이 경우 팀과 신중하게 소통하시기 바랍니다.

- 주문에 문제가 있을 경우 온라인 채팅이나 이메일로 문의해 주세요. 신속하게 도와드리겠습니다.

반품/환불

- 품목의 재고가 없는 경우 FOODY NZ는 배송 직전에 환불해 드립니다.

- 배송 중 상품이 설명과 다르거나 훼손된 경우, 증거 확인 후 환불/교환이 가능합니다.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)