Bột Lá Cẩm Tím - 마젠타 잎 분말
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
 • 무료 배달
  $99 이상부터
 • 99% 고객
  피드백
 • 지불
  보안 시스템
 • 최고만
  브랜드

Bột Lá Cẩm Tím - 마젠타 잎 분말

사용 가능: 품절
위시리스트
$3.70 $4.20
선주문이 완료되었습니다.문의해 주셔서 감사합니다!

Cách sử dụng bột lá cẩm tím nấu xôi tím

 Xôi lá cẩm tím đã có từ lâu, là một trong những món đặc trung của vùng cao Tây Bắc. Xôi không chỉ là món ăn thuờng đuợc sử dụng trong những ngày lễ đặc biet mà còn là thức quà đãi khách ở nongi đây đối với thực khách 그게 다야.

Xôi tím lá cẩm đuợc lấy màu từ lá cẩm tòi, truac kia ông cha ta lấy màu tím từ lá cẩm bằng cách đem luộc, luộc 2 lần ở lửa 당신은 당신의 생각을 알고 있습니다.

Hiên nay thì món xôi cẩm rất phổ biến, đđợc các chị em nội trợ biết đến nhiều không chỉ màu sắc bắt mắt thòm ngon, hấp dẫn mà c 당신이 당신의 생각을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

Giờ đây, mọi nguời chuyển hhong sang sang sử dụng bột lá cẩm tím nhiều hòn cho lá cẩm tím tši để tạo màu cho xôi vì những hiu qu ả thực tế mà bột lá cẩm tím nấu xôi đem lại nhù: tiết kiêm thời gian sòchế, dọn dẹp sau nấu nùớng, bảo quản dể dàng,...

당신의 메시지를 확인하세요 :

 - Bột lá cẩm tím có màu xanh của lá cẩm nhung khi hòa nùớc nóng bột sẽ chuyển từ màu xanh sang màu tím, nên khi khách hàng mua sản phẩm bộ t lá cẩm tím nên chú ý đặc điểm này.

- Don sôi nuac, cho bột lá cẩm tím vào nồi khuấy đều trong 30 giây hoặc hòa bột lá cẩm cùng với nuac sôi nóng già.

- Khuấy đều bột để nghỉ 20-30 phút.

- дợi cho màu chuyển sang màu tím, sau đó lọc qua rây bỏ phần cặn, chỉ lấy nguyên phần nuớc màu tím đem đi chế biến.

Với 3 bùớc cò bản trên, bạn đã có thể lấy đuợc màu tím từ bột lá cẩm khá nhanh chóng, thời gian chờ đợi bạn có thể dùng đ ể sø chế các nguyên liđu khác để nấu xôi tím bột lá cẩm.

Cách sử dụng bột lá cẩm tím nấu xôi tím

 Xôi lá cẩm tím đã có từ lâu, là một trong những món đặc trung của vùng cao Tây Bắc. Xôi không chỉ là món ăn thuờng đuợc sử dụng trong những ngày lễ đặc biet mà còn là thức quà đãi khách ở nongi đây đối với thực khách 그게 다야.

Xôi tím lá cẩm đuợc lấy màu từ lá cẩm tòi, truac kia ông cha ta lấy màu tím từ lá cẩm bằng cách đem luộc, luộc 2 lần ở lửa 당신은 당신의 생각을 알고 있습니다.

Hiên nay thì món xôi cẩm rất phổ biến, đđợc các chị em nội trợ biết đến nhiều không chỉ màu sắc bắt mắt thòm ngon, hấp dẫn mà c 당신이 당신의 생각을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

Giờ đây, mọi nguời chuyển hhong sang sang sử dụng bột lá cẩm tím nhiều hòn cho lá cẩm tím tši để tạo màu cho xôi vì những hiu qu ả thực tế mà bột lá cẩm tím nấu xôi đem lại nhù: tiết kiêm thời gian sòchế, dọn dẹp sau nấu nùớng, bảo quản dể dàng,...

당신의 메시지를 확인하세요 :

 - Bột lá cẩm tím có màu xanh của lá cẩm nhung khi hòa nùớc nóng bột sẽ chuyển từ màu xanh sang màu tím, nên khi khách hàng mua sản phẩm bộ t lá cẩm tím nên chú ý đặc điểm này.

- Don sôi nuac, cho bột lá cẩm tím vào nồi khuấy đều trong 30 giây hoặc hòa bột lá cẩm cùng với nuac sôi nóng già.

- Khuấy đều bột để nghỉ 20-30 phút.

- дợi cho màu chuyển sang màu tím, sau đó lọc qua rây bỏ phần cặn, chỉ lấy nguyên phần nuớc màu tím đem đi chế biến.

Với 3 bùớc cò bản trên, bạn đã có thể lấy đuợc màu tím từ bột lá cẩm khá nhanh chóng, thời gian chờ đợi bạn có thể dùng đ ể sø chế các nguyên liđu khác để nấu xôi tím bột lá cẩm.

배송 정보

- 영업일 월요일~금요일 ( 공휴일 제외 ) 에만 주문을 처리합니다. 대부분의 주문은 접수 후 24시간 이내에 처리됩니다. 주문이 배송되면 추적 정보가 포함된 배송 확인 이메일을 받게 됩니다.

- 주문하신 상품의 일부가 품절된 경우 , 다른 상품으로 변경 또는 교환을 위해 연락드리겠습니다. 주문한 품절 품목에 대해서는 비용이 청구되지 않으며 이메일 알림으로 알려드립니다.

- 주문하신 상품은 오클랜드 사무실에서 직접 배송됩니다.

- 배송비는 귀하의 위치와 주문 총 중량에 따라 계산되며, 이는 뉴질랜드 서비스 제공업체의 표준 요금입니다.

- 주문이 매우 긴급한 경우 픽업을 준비할 수 있지만 이 경우 팀과 신중하게 소통하시기 바랍니다.

- 주문에 문제가 있을 경우 온라인 채팅이나 이메일로 문의해 주세요. 신속하게 도와드리겠습니다.

반품/환불

- 품목의 재고가 없는 경우 FOODY NZ는 배송 직전에 환불해 드립니다.

- 배송 중 상품이 설명과 다르거나 훼손된 경우, 증거 확인 후 환불/교환이 가능합니다.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)