Ông Chà Và - 쇠고기 '포' 국수 수프 - Viên Gia vị Phở Bò
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
 • 무료 배달
  $99 이상부터
 • 99% 고객
  피드백
 • 지불
  보안 시스템
 • 최고만
  브랜드

Ông Chà Và - 쇠고기 '포' 국수 수프 - Viên Gia vị Phở Bò

사용 가능: 재고
위시리스트
$0.90
Image

THÀNH PHẦN:

Muối i-ốt (muối,KIO₃), đuang, 맥아당 시럽, mỡ bò, chất điều vị (621,631,627), 쇼트닝, hành, gừng, đại hồi, bột bò (0.6%), tiêu, 포도당 모노 수화물, tỏi, trần bì , chất bảo quản (200), đinh hhong, chất điều chỉnh độ acid (330), chất tạo ngọt tổng hợp (951,950).

HôỚNG DẪN SỬ DỤNG & BẢO QUẢN
Huang dẫn sử dụng: Dùng làm gia vị cho món phở bò
• Chuẩn bị: (Phần ăn dành cho 1 ngùời) 500 ml nucci sôi, 150 g bánh phở uhớt hoặc 55 g bánh phở khô, 1 viên gia vị Phở Bò, 50 g thịt bò c 정말이야, rau.
• Cách Dùng:
* Khi dùng bánh phở đớt
1. Cho 1 viên gia vị Phở Bò vào 500 ml nuac đun sôi, đun khoảng 2 - 3 phút.
2. Cho thịt bò, bánh phở uao nồi, đun sôi thêm khoảng 1 phút và dùng với rau.
* Khi dùng bánh phở khô
1. Trụng với nuac sôi 10 phút (55 g bánh phở khô sẽ đuợc 150 g bánh phở uat).
2. 둔소이 500ml nuớc với 1 viên gia vị Phở Bò trong 2~3phút.
3. Cho bánh phở đã chuẩn bị, thịt bò cắt lát vào nồi nấu thêm 1 phút và dùng với rau.

THÀNH PHẦN:

Muối i-ốt (muối,KIO₃), đuang, 맥아당 시럽, mỡ bò, chất điều vị (621,631,627), 쇼트닝, hành, gừng, đại hồi, bột bò (0.6%), tiêu, 포도당 모노 수화물, tỏi, trần bì , chất bảo quản (200), đinh hhong, chất điều chỉnh độ acid (330), chất tạo ngọt tổng hợp (951,950).

HôỚNG DẪN SỬ DỤNG & BẢO QUẢN
Huang dẫn sử dụng: Dùng làm gia vị cho món phở bò
• Chuẩn bị: (Phần ăn dành cho 1 ngùời) 500 ml nucci sôi, 150 g bánh phở uhớt hoặc 55 g bánh phở khô, 1 viên gia vị Phở Bò, 50 g thịt bò c 정말이야, rau.
• Cách Dùng:
* Khi dùng bánh phở đớt
1. Cho 1 viên gia vị Phở Bò vào 500 ml nuac đun sôi, đun khoảng 2 - 3 phút.
2. Cho thịt bò, bánh phở uao nồi, đun sôi thêm khoảng 1 phút và dùng với rau.
* Khi dùng bánh phở khô
1. Trụng với nuac sôi 10 phút (55 g bánh phở khô sẽ đuợc 150 g bánh phở uat).
2. 둔소이 500ml nuớc với 1 viên gia vị Phở Bò trong 2~3phút.
3. Cho bánh phở đã chuẩn bị, thịt bò cắt lát vào nồi nấu thêm 1 phút và dùng với rau.

배송 정보

- 영업일 월요일~금요일 ( 공휴일 제외 ) 에만 주문을 처리합니다. 대부분의 주문은 접수 후 24시간 이내에 처리됩니다. 주문이 배송되면 추적 정보가 포함된 배송 확인 이메일을 받게 됩니다.

- 주문하신 상품의 일부가 품절된 경우 , 다른 상품으로 변경 또는 교환을 위해 연락드리겠습니다. 주문한 품절 품목에 대해서는 비용이 청구되지 않으며 이메일 알림으로 알려드립니다.

- 주문하신 상품은 오클랜드 사무실에서 직접 배송됩니다.

- 배송비는 귀하의 위치와 주문 총 중량에 따라 계산되며, 이는 뉴질랜드 서비스 제공업체의 표준 요금입니다.

- 주문이 매우 긴급한 경우 픽업을 준비할 수 있지만 이 경우 팀과 신중하게 소통하시기 바랍니다.

- 주문에 문제가 있을 경우 온라인 채팅이나 이메일로 문의해 주세요. 신속하게 도와드리겠습니다.

반품/환불

- 품목의 재고가 없는 경우 FOODY NZ는 배송 직전에 환불해 드립니다.

- 배송 중 상품이 설명과 다르거나 훼손된 경우, 증거 확인 후 환불/교환이 가능합니다.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)