Sá Xị Chuong Dong 슬릭 330ml
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
 • 무료 배달
  $99 이상부터
 • 99% 고객
  피드백
 • 지불
  보안 시스템
 • 최고만
  브랜드

Sá Xị Chuong Dong 슬릭 330ml

사용 가능: 재고
위시리스트
$1.40
크기
Image
정말이에요: 추엉즈엉(베트남)
산팜: 계속해서
코이 르엉: 330ml

Sá xị là sản phẩm nùớc giải khát truyền thống của Chòng Duang và là sản phẩm mang hhong vị độc đáo của Viet Nam, đùợc khách hà 그래, 정말이야. Sản phẩm có thành phần quế và hồi hỗ trợ tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, làm ấm cô thể.


Sản phẩm có hhong sá xị tự nhiên, độc đáo giúp bạn giải nhanh côn khát. 당신이 당신의 생각을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. Sản phẩm đuợc sản xuất trên dây chuyền công nghе hiđen đại, đảm bảo vе sinh.

당신이 당신의 생각을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. Nuck giải khát có ga hòng sá xị Chhong Dhong với hòng vị th손 ngon không chỉ giải tỏa cong khát trong những ngày nóng nực mà còn cung cấp n 당신은 그것을 알고 있습니다. Sản phẩm có lùợng gas lớn giúp xua tan mọi cảm giác mát mỏi, căng thẳng ngay tức thì, đem lại cảm giác thoải mái nhất sau mỗi lần s 그래. 닥 비엣, nue có vị ngọt hấp dẫn, giúp tiêu hóa thức ăn nhanh hong, cho bạn dễ dàng lựa chọn đuợc nhiều món hôn trong mỗi bữa.

정말이에요: 추엉즈엉(베트남)
산팜: 계속해서
코이 르엉: 330ml

Sá xị là sản phẩm nùớc giải khát truyền thống của Chòng Duang và là sản phẩm mang hhong vị độc đáo của Viet Nam, đùợc khách hà 그래, 정말이야. Sản phẩm có thành phần quế và hồi hỗ trợ tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, làm ấm cô thể.


Sản phẩm có hhong sá xị tự nhiên, độc đáo giúp bạn giải nhanh côn khát. 당신이 당신의 생각을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. Sản phẩm đuợc sản xuất trên dây chuyền công nghе hiđen đại, đảm bảo vе sinh.

당신이 당신의 생각을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. Nuck giải khát có ga hòng sá xị Chhong Dhong với hòng vị th손 ngon không chỉ giải tỏa cong khát trong những ngày nóng nực mà còn cung cấp n 당신은 그것을 알고 있습니다. Sản phẩm có lùợng gas lớn giúp xua tan mọi cảm giác mát mỏi, căng thẳng ngay tức thì, đem lại cảm giác thoải mái nhất sau mỗi lần s 그래. 닥 비엣, nue có vị ngọt hấp dẫn, giúp tiêu hóa thức ăn nhanh hong, cho bạn dễ dàng lựa chọn đuợc nhiều món hôn trong mỗi bữa.

배송 정보

- 영업일 월요일~금요일 ( 공휴일 제외 ) 에만 주문을 처리합니다. 대부분의 주문은 접수 후 24시간 이내에 처리됩니다. 주문이 배송되면 추적 정보가 포함된 배송 확인 이메일을 받게 됩니다.

- 주문하신 상품의 일부가 품절된 경우 , 다른 상품으로 변경 또는 교환을 위해 연락드리겠습니다. 주문한 품절 품목에 대해서는 비용이 청구되지 않으며 이메일 알림으로 알려드립니다.

- 주문하신 상품은 오클랜드 사무실에서 직접 배송됩니다.

- 배송비는 귀하의 위치와 주문 총 중량에 따라 계산되며, 이는 뉴질랜드 서비스 제공업체의 표준 요금입니다.

- 주문이 매우 긴급한 경우 픽업을 준비할 수 있지만 이 경우 팀과 신중하게 소통하시기 바랍니다.

- 주문에 문제가 있을 경우 온라인 채팅이나 이메일로 문의해 주세요. 신속하게 도와드리겠습니다.

반품/환불

- 품목의 재고가 없는 경우 FOODY NZ는 배송 직전에 환불해 드립니다.

- 배송 중 상품이 설명과 다르거나 훼손된 경우, 증거 확인 후 환불/교환이 가능합니다.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)