Trung Nguyen Sáng Tạo 5 - 340g [Trung Nguyen 커피 5호(크리에이티브)]
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
 • 무료 배달
  $99 이상부터
 • 99% 고객
  피드백
 • 지불
  보안 시스템
 • 최고만
  브랜드

Trung Nguyen Sáng Tạo 5 - 340g [Trung Nguyen 커피 5호(크리에이티브)]

사용 가능: 재고
위시리스트
$14.40
Image

상표:  Trung-Nguyên 커피
유형: Cafe Rang Xay - 분쇄 커피
재료: 아라비카
무게 340g
맛:

Culi Arabica ngon nhất trên thế giới. Cà phê Sáng tạo số 5 của Trung Nguyên sau khi pha chế, cà phê có nùớc pha màu nâu đậm, mùi thòm đặc trung, vị êm nhẹ, ít đắng. Sản phẩm phù hợp với hầu hết mọi ngùời, kể cả nữ vì huanng vị dịu nhẹ dễ uống . Thích hợp với những nguời có gu cà phê đắng dịu, thích vị ngọt ngào ở hậu vị. 당신이 당신의 생각을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

세계 최고의 Culi 아라비카 커피 원두로 만들어졌습니다. Trung Nguyen의 Creative Coffee No.5를 준비한 후 커피는 짙은 갈색의 물과 독특한 향, 부드러운 맛, 약간의 쓴맛을 가지고 있습니다. 부드러운 맛과 마시기 편한 맛으로 여성을 포함한 대부분의 사람들에게 적합한 제품이다. 커피의 쓴맛을 좋아하고 뒷맛에 달콤한 맛을 선호하는 분들에게 적합합니다. 연유나 설탕을 더 많이 섞어서 원하는 대로 쓴맛과 단맛을 줄일 수 있습니다.

상표:  Trung-Nguyên 커피
유형: Cafe Rang Xay - 분쇄 커피
재료: 아라비카
무게 340g
맛:

Culi Arabica ngon nhất trên thế giới. Cà phê Sáng tạo số 5 của Trung Nguyên sau khi pha chế, cà phê có nùớc pha màu nâu đậm, mùi thòm đặc trung, vị êm nhẹ, ít đắng. Sản phẩm phù hợp với hầu hết mọi ngùời, kể cả nữ vì huanng vị dịu nhẹ dễ uống . Thích hợp với những nguời có gu cà phê đắng dịu, thích vị ngọt ngào ở hậu vị. 당신이 당신의 생각을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

세계 최고의 Culi 아라비카 커피 원두로 만들어졌습니다. Trung Nguyen의 Creative Coffee No.5를 준비한 후 커피는 짙은 갈색의 물과 독특한 향, 부드러운 맛, 약간의 쓴맛을 가지고 있습니다. 부드러운 맛과 마시기 편한 맛으로 여성을 포함한 대부분의 사람들에게 적합한 제품이다. 커피의 쓴맛을 좋아하고 뒷맛에 달콤한 맛을 선호하는 분들에게 적합합니다. 연유나 설탕을 더 많이 섞어서 원하는 대로 쓴맛과 단맛을 줄일 수 있습니다.

배송 정보

- 영업일 월요일~금요일 ( 공휴일 제외 ) 에만 주문을 처리합니다. 대부분의 주문은 접수 후 24시간 이내에 처리됩니다. 주문이 배송되면 추적 정보가 포함된 배송 확인 이메일을 받게 됩니다.

- 주문하신 상품의 일부가 품절된 경우 , 다른 상품으로 변경 또는 교환을 위해 연락드리겠습니다. 주문한 품절 품목에 대해서는 비용이 청구되지 않으며 이메일 알림으로 알려드립니다.

- 주문하신 상품은 오클랜드 사무실에서 직접 배송됩니다.

- 배송비는 귀하의 위치와 주문 총 중량에 따라 계산되며, 이는 뉴질랜드 서비스 제공업체의 표준 요금입니다.

- 주문이 매우 긴급한 경우 픽업을 준비할 수 있지만 이 경우 팀과 신중하게 소통하시기 바랍니다.

- 주문에 문제가 있을 경우 온라인 채팅이나 이메일로 문의해 주세요. 신속하게 도와드리겠습니다.

반품/환불

- 품목의 재고가 없는 경우 FOODY NZ는 배송 직전에 환불해 드립니다.

- 배송 중 상품이 설명과 다르거나 훼손된 경우, 증거 확인 후 환불/교환이 가능합니다.

Customer Reviews

Based on 4 reviews
100%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
J
John

Great as usual

J
John

Awesome as usual

J
John

Great product at a great price. Excellent customer service

J
John

Great product. Beautiful rich coffee. Best I’ve ever had. Drink nothing else

Customer Reviews

Based on 4 reviews
100%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
J
John

Great as usual

J
John

Awesome as usual

J
John

Great product at a great price. Excellent customer service

J
John

Great product. Beautiful rich coffee. Best I’ve ever had. Drink nothing else

Customer Reviews

Based on 4 reviews
100%
(4)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
J
John

Great as usual

J
John

Awesome as usual

J
John

Great product at a great price. Excellent customer service

J
John

Great product. Beautiful rich coffee. Best I’ve ever had. Drink nothing else