Bánh-Hỏi Ba Cay Tre - 쌀 당면 케이크 - 340g
Rated 3.5/5 based on 11 customer reviews
 • 무료 배달
  $99 이상부터
 • 99% 고객
  피드백
 • 지불
  보안 시스템
 • 최고만
  브랜드

Bánh-Hỏi Ba Cay Tre - 쌀 당면 케이크 - 340g

사용 가능: 재고
위시리스트
$3.60
Image

Sản phẩm bánh hỏi đuợc sản xuất theo quy trình hién đại khép kín, đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu nhiều nùớc trên thế giới trong đó có các thị truang khó tính nhất nhù: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, 캐나다, 그리고 당신이 당신의 삶에 대해 더 잘 알고 있다고 생각한다면, 당신이 당신의 삶에 대해 더 잘 알게 될 것입니다. nua c trên thế giới trong đó có các thị trùờng khó tính nhất nhù : Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada, và các nòớc thuộc khu vực Châu Âu.

Trọng lùợng: 340g Thành Phần: Gạo, nùớc, màu lá dứa tự nhiên (trích ly từ lá dứa), muối

Phụ gia: Không sử dụng

Ngày sản xuất: xem trên bao bì sản phẩm

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

5TCwwzMn8rRo4YJN4Ur4_simg_d0daf0_800x1200_max.pngHuớng dẫn sử dụng

 • Chuẩn bị 1 cái rổ và 2 cái thau (cùng kích thuớc hoặc lớn hòn cái rổ) 및 1 cái ấm đun nuớc sôi.
 • Xếp bánh hỏi từng chồng vào trong rổ, khoảng 10 miếng 1 chồng, đặt rổ bánh hỏi vào trong thau, thau còn lại chế đầy nuac lạnh vào (kho ảng ¼ thau).
 • DUN NEARC TRONG ấm cho thật sôi (100oC)
 • Chế nùớc sôi vào rổ bánh hỏi đã đặt trong thau (chế đều lên bề mặt các chồng bánh) cho đến khi nùớc sôi ngập đều trên mặt, th ời gian ngâm bánh là 1 phút 15 giây tính từ lúc bắt đầu chế nuaớc sôi vào ( không qua 1 phút 15 giây vì bánh hỏi sẽ rả ra)
 • Lấy bánh hỏi ra và ngay lập tức nhúng rổ bánh vào trong nùớc, gỡ từng miếng bánh hỏi đặt vào trong dĩa là có thể dùng đđợc (khuyến cáo nê n sử dụng bao tay khi gỡ bánh để không bị nóng)

LôU Ý QUAN TRỌNG

- Sau khi lấy rổ bánh ra khỏi thau nuac lạnh, không quá 5 phút bạn phải gỡ bánh xếp vào dĩa. Nếu để lâu bánh hỏi sẽ bắt đầu dính lại rất khó gỡ.

- Sau khi xếp bánh hỏi vào dĩa để giữ cho bánh mềm không bị khô bạn nên dùng màng bọc thực phẩm bao lại

- Có thể để bánh từ 1-2 giờ sau khi bao màng mà không bị khô

Sản phẩm bánh hỏi đuợc sản xuất theo quy trình hién đại khép kín, đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu nhiều nùớc trên thế giới trong đó có các thị truang khó tính nhất nhù: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, 캐나다, 그리고 당신이 당신의 삶에 대해 더 잘 알고 있다고 생각한다면, 당신이 당신의 삶에 대해 더 잘 알게 될 것입니다. nua c trên thế giới trong đó có các thị trùờng khó tính nhất nhù : Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada, và các nòớc thuộc khu vực Châu Âu.

Trọng lùợng: 340g Thành Phần: Gạo, nùớc, màu lá dứa tự nhiên (trích ly từ lá dứa), muối

Phụ gia: Không sử dụng

Ngày sản xuất: xem trên bao bì sản phẩm

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

5TCwwzMn8rRo4YJN4Ur4_simg_d0daf0_800x1200_max.pngHuớng dẫn sử dụng

 • Chuẩn bị 1 cái rổ và 2 cái thau (cùng kích thuớc hoặc lớn hòn cái rổ) 및 1 cái ấm đun nuớc sôi.
 • Xếp bánh hỏi từng chồng vào trong rổ, khoảng 10 miếng 1 chồng, đặt rổ bánh hỏi vào trong thau, thau còn lại chế đầy nuac lạnh vào (kho ảng ¼ thau).
 • DUN NEARC TRONG ấm cho thật sôi (100oC)
 • Chế nùớc sôi vào rổ bánh hỏi đã đặt trong thau (chế đều lên bề mặt các chồng bánh) cho đến khi nùớc sôi ngập đều trên mặt, th ời gian ngâm bánh là 1 phút 15 giây tính từ lúc bắt đầu chế nuaớc sôi vào ( không qua 1 phút 15 giây vì bánh hỏi sẽ rả ra)
 • Lấy bánh hỏi ra và ngay lập tức nhúng rổ bánh vào trong nùớc, gỡ từng miếng bánh hỏi đặt vào trong dĩa là có thể dùng đđợc (khuyến cáo nê n sử dụng bao tay khi gỡ bánh để không bị nóng)

LôU Ý QUAN TRỌNG

- Sau khi lấy rổ bánh ra khỏi thau nuac lạnh, không quá 5 phút bạn phải gỡ bánh xếp vào dĩa. Nếu để lâu bánh hỏi sẽ bắt đầu dính lại rất khó gỡ.

- Sau khi xếp bánh hỏi vào dĩa để giữ cho bánh mềm không bị khô bạn nên dùng màng bọc thực phẩm bao lại

- Có thể để bánh từ 1-2 giờ sau khi bao màng mà không bị khô

배송 정보

- 영업일 월요일~금요일 ( 공휴일 제외 ) 에만 주문을 처리합니다. 대부분의 주문은 접수 후 24시간 이내에 처리됩니다. 주문이 배송되면 추적 정보가 포함된 배송 확인 이메일을 받게 됩니다.

- 주문하신 상품의 일부가 품절된 경우 , 다른 상품으로 변경 또는 교환을 위해 연락드리겠습니다. 주문한 품절 품목에 대해서는 비용이 청구되지 않으며 이메일 알림으로 알려드립니다.

- 주문하신 상품은 오클랜드 사무실에서 직접 배송됩니다.

- 배송비는 귀하의 위치와 주문 총 중량에 따라 계산되며, 이는 뉴질랜드 서비스 제공업체의 표준 요금입니다.

- 주문이 매우 긴급한 경우 픽업을 준비할 수 있지만 이 경우 팀과 신중하게 소통하시기 바랍니다.

- 주문에 문제가 있을 경우 온라인 채팅이나 이메일로 문의해 주세요. 신속하게 도와드리겠습니다.

반품/환불

- 품목의 재고가 없는 경우 FOODY NZ는 배송 직전에 환불해 드립니다.

- 배송 중 상품이 설명과 다르거나 훼손된 경우, 증거 확인 후 환불/교환이 가능합니다.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)