Gourmet Speciality Foods

Filter
View
Showing all 2 Items
Color
 • +++discountable+++fish sauce+++fish sauces+++new+++new arrivals+++red boat fish sauce+++sauces+++speciality foods+++springroll menu+++weekly sales+++
Price
 • +++discountable+++fish sauce+++fish sauces+++new+++new arrivals+++red boat fish sauce+++sauces+++speciality foods+++springroll menu+++weekly sales+++
Brand
 • +++discountable+++fish sauce+++fish sauces+++new+++new arrivals+++red boat fish sauce+++sauces+++speciality foods+++springroll menu+++weekly sales+++
 • Dòng sản phẩm nước mắm cao cấp.
 • Được sản xuất theo cách truyền thống với Cá Cơm Than và muối biển tại Phú Quốc, Việt Nam.
 • Không thêm bất kỳ nước muối, đường, bột ngọt hay chất điều vị nào khác.
 • Red Boat với độ đạm tự nhiên -40N.
 • First-press Red Boat 40°N is barrel-aged using a centuries-old fermentation tradition.
Sold Out
Quick View
 • Dòng sản phẩm nước mắm cao cấp.
 • Được sản xuất theo cách truyền thống với Cá Cơm Than và muối biển tại Phú Quốc, Việt Nam.
 • Không thêm bất kỳ nước muối, đường, bột ngọt hay chất điều vị nào khác.
 • Red Boat với độ đạm tự nhiên -40N.
 • First-press Red Boat 40°N is barrel-aged using a centuries-old fermentation tradition.
Sold Out
Quick View